Dod â dyfeisiau meddygol newydd o'r labordy i erchwyn y gwely.

Datblygu diagnosteg a dyfeisiau meddygol newydd a chefnogi biofentergarwch i ddod â nhw o'r labordy i erchwyn y gwely.

Dyfeisiau yw un o bedair thema ymchwil strategol Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Yn dilyn cynnydd mewn peirianneg fiofeddygol yn Abertawe, mae'r thema'n cynnwys mewnosod, dyfeisiau biolegol a chyfrifiadol, a datblygiadau methodolegol mewn sbectrometreg màs. Wedi'i chysylltu'n agos â mentrau'r Ysgol Menter ac Arloesi, mae'r thema ymchwil hon yn cysylltu'i harbenigedd mewn ymchwil biofeddygol â diwydiant, gyda'r nod o wella iechyd dynol a datblygu economïau gwybodaeth yn fyd-eang. Mae ymchwil presennol wedi'i seilio ar astudiaethau treialon clinigol, labordy a delweddu cyseiniant magnetig (MRI), gyda chymwysiadau i astudiaethau celloedd bonyn, meddygaeth atgynhyrchiol, canser, cardioleg, gwaedataliad ac adnabod clotiau gwaed.