Iechyd a Gwybodeg Cleifion a'r Boblogaeth (PPHI)

Datblygiadau o'r radd flaenaf mewn defnyddio data mawr.

Mae Iechyd a Gwybodeg Cleifion a Phoblogaethau yn un o'r pedair prif thema ymchwil yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Arwain datblygiadau o'r radd flaenaf mewn rheoli, diogelu preifatrwydd, storio a dadansoddi data mawr ar gyfer gwella gwasanaethau a gofal cleifion a'r boblogaeth.

Mae PPHI yn ganolfan ymchwil amlddisgyblaethol o fri rhyngwladol, yn cynnal Ymchwil e-Iechyd a Gwybodeg, Ymchwil Gwasanaethau Iechyd ac Astudiaethau Iechyd y Boblogaeth. Ei nod yw gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl drwy wella'u hiechyd yn sylweddol a darparu gwasanaethau iechyd yn well.

Mae PPHI yn cyflawni'r nodau hyn drwy ymchwil rhyngddisgyblaethol ar y cyd, gyda defnyddio data arferol cysylltiedig anhysbys wrth ei wraidd, a chymhwysiad trwyadl dulliau meintiol ac ansoddol presennol a newydd.

Mae thema PPHI wedi esblygu o waith arloesol yn Abertawe yn y 1990au ar gysylltu setiau data iechyd a diffinio safonau llym ar gyfer cofnodion meddygol i sefydlu Banc Data SAIL yn 2006 a'n partneriaeth fawr â mentrau gwybodeg UKRC newydd Sefydliad Farr a'r Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol.