Darganfod dulliau heintio, imiwnedd lletyol ac ymwrthedd gwrthficrobaidd, a defnyddio microbau ar gyfer trin ac atal clefydau.

Mae'r thema microbau ac imiwnedd yn cynnwys gwaith ar lid, imiwnedd, microfioleg a heintiad. Rydym yn gweithio ar ystod o glefydau a heintiau sy'n effeithio ar bobl ac anifeiliaid.

Mae meysydd diddordeb imiwnedd yn cynnwys dulliau rhyngweithio pathogenau lletyol a rôl imiwnedd cynhenid mewn clefydau. Mae ymchwil alergeddau ac asthma yn amrywio o waith trosiadol ar yr agweddau genetig ac imiwnedd ar asthma i ymchwil cymhwysol ar wella rheoli asthma. Mae ymchwil iechyd plant a menywod yn ymestyn o'r labordy i brosiectau clinigol ar: defnyddio profiotigau ac ymagweddau imiwnogyweiriadurol eraill i newid llwybr datblygiad ac amlygiad clefyd alergaidd; penderfynyddion a chanlyniadau amrywiad yn imiwnedd plentyn newydd-anedig a brych; ac imiwnoleg yn ystod beichiogrwydd, yn enwedig genedigaeth gynnar a iechyd imiwnedd menywod. Mae ymchwil imiwnofioleg atgynhyrchiol yn canolbwyntio ar ddulliau heintio ac imiwnedd yn llwybr cenhedlol menywod, yn enwedig rôl imiwnedd cynhenid yn yr endometriwm a'r ofari.

Mae microfiolegwyr yn gweithio ar wyddoniaeth sylfaenol a chymhwysol firysau, bacteria ac ewcaryotau is. Mae ymchwil Abertawe yn cynnwys agweddau ar wenwyndra a phathogenedd ac mae'n ymestyn i gynnwys genomeg i fynd i'r afael â chwestiynau cymhleth ynghylch ecoleg, epidemioleg ac esblygiad bacteria a ffyngau. Mae eraill yn ymchwilio genomeg weithredol, proteomeg a metaboleg mewn streptomysetau, mycobacteria a ffyngau, ac maent yn defnyddio microbau i gynhyrchu endidau cemegol o fio-màs i'w defnyddio mewn diwydiant a gofal iechyd, gan gynnwys gan fioleg synthetig. Mae ymchwil wedi'i gyfeirio at arwyddo celloedd ewcaryotig; datblygu ymagweddau biodechnoleg newydd i wrthsefyll ystod o heintiau microbaidd, gan gynnwys malaria; peptidau gwrthficrobaidd; parasitoleg; cemigion synthetig tuag at gyfansoddion gwrthffyngol newydd; a deall ymwrthedd gwrthfacterol a gwrthffyngol i gyffuriau. Abertawe yw cartref yr Uned Cyfeirio Cryptosporidiwm, a'r Labordy Cyfeirio Tocsoplasma yn Ysbyty Singleton gerllaw.