Mae ein rhaglenni Meistr wedi'u cynllunio'n benodol i wella'ch rhagolygon gyrfa ac ymchwil.  Cewch gyfleoedd i gydweithio a rhwydweithio ag arbenigwyr o ddiwydiant a'r gymuned ymchwil yn ystod eich amser gyda ni.  Mae ein rhaglenni Meistr Cyfrifeg a Chyllid ar gael fel opsiynau trosi neu arbenigol, ac maent yn cynnig achrediad proffesiynol gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig; ac mae ein rhaglenni MSc mewn Rheolaeth Busnes yn cynnig sawl llwybr arbenigol, gan gynnwys Entrepreneuriaeth, e-Fusnes a Rheolaeth Adnoddau Dynol

Byddwn yn lansio tri chynllun MSc newydd sbon yn 2017/18.  Bydd MSc mewn Marchnata Strategol ar gael i fyfyrwyr sy'n cofrestru ym mis Medi nesaf.  Rydym hefyd yn cyflwyno dwy raglen Economeg ôl-raddedig: MSc Economeg ac MSc Economeg a Chyllid, a fydd ar gael y flwyddyn nesaf - cysylltwch â'n tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth sompostrad@abertawe.ac.uk.

cyllid & cyfrifeg Busnes Economeg Marchnata

Cymorth Button