Yr Athro Emeritws y Fonesig June Clark

Bywgraffiad

Cymhwysodd June Clark yn nyrs yng Ngholeg Prifysgol Llundain ar ôl ennill gradd anrhydedd yn y Clasuron yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Bu'n gweithio yn y GIG am 24 blynedd, yn ymwelydd iechyd yn Berkshire, yn rheoli gwasanaethau nyrsio cymunedol yn Llundain, ac yn olaf, yn Brif Nyrs Awdurdod Iechyd Harrow. Yn ystod y cyfnod hwn, parhaodd â'i gwaith academaidd, gan ennill M.Phil ym Mhrifysgol Reading ym 1972, a PhD o Brifysgol South Bank ym 1985. Mae wedi cyhoeddi sawl llyfr, a llawer o erthyglau mewn cylchgronau a adolygir gan gymheiriaid. Mae ganddi sawl swydd anrhydeddus a sawl Cymrodoriaeth gan gynnwys bod yn Gymrawd y Coleg Nyrsio Brenhinol, Cymrawd Academi Nyrsio America, Cymrawd Coleg Prifysgol Llundain, a Chymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ym 1990, gadawodd y GIG i sefydlu'r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Middlesex. Ym 1997, daeth adref i Gymru yn Athro Nyrsio Cymunedol ym Mhrifysgol Abertawe, ac, ers iddi ymddeol yn 2003, mae'n parhau'n Athro Emeritws yn y Brifysgol honno.

Ar lefel ryngwladol, mae wedi bod yn ymgynghorydd i'r Cyngor Nyrsys Rhyngwladol a Sefydliad Iechyd y Byd, ac mae wedi cynrychioli'r Deyrnas Unedig ar lawer o bwyllgorau rhyngwladol. Mae'n siarad yn aml mewn cynadleddau rhyngwladol ar nyrsio, ac ar hyn o bryd, mae'n athro ymweld ym Mhrifysgol Primorska, Slofenia. Yng Nghymru, bu'n gyfarwyddydd anweithredol Ymddiriedolaeth GIG Caerfyrddin a Chomisiwn Bevan.

Mae ei diddordebau arbennig, a'i harbenigedd, gan fwyaf ym maes iechyd gofal sylfaenol, gwasanaethau i'r henoed (bu'n aelod o'r Comisiwn Brenhinol ar Ofal Hirdymor, ac yn aelod o Grŵp Gweithredu Fframwaith Gwasanaethau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Pobl Hŷn), a gwybodeg iechyd. Ar hyn o bryd, mae'n un o ymddiriedolwyr Age Cymru, ac yn aelod o Fwrdd Gofal a Chymorth Gwalia.

Mae wedi bod yn weithgar yn y Coleg Nyrsio Brenhinol ers iddi fod yn fyfyrwraig, ac wedi dal nifer o swyddi blaenllaw, gan gynnwys bod yn Llywydd rhwng 1990 a 1994. Mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Sigma Theta Tau International ac roedd hi ymhlith y rhai a sefydlodd y Gangen Upsilon-Xi yn Abertawe.

Ym 1995, fe'i hurddwyd yn Fonesig Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaethau i nyrsio.

Mae'n aelod lleyg a benodwyd gan y Llys o Gyngor Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn aelod o'r Llys, a'r Pwyllgorau Archwilio, Cymrodyr Anrhydeddus, Polisi Adnoddau Dynol, Enwebiadau, a Materion Myfyrwyr.

(Yn gywir ym mis Gorffennaf 2014)