Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu

Raymond Ciborowski yw Pennaeth Gwasanaethau Gweinyddol a Chymorth a Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol y Brifysgol. Yn absenoldeb yr Is-ganghellor, ef sy'n gyfrifol am weithredu effeithiol ac effeithlon y Brifysgol.

Cyn ymuno â'r Brifysgol yn 2008, cafodd yrfa mewn gwaith cymdeithasol, gan gynnwys swyddi fel Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyfarwyddwr Barnardo’s Cymru.