Astudiwch y Gyfraith gyda ni a byddwch yn:

Dysgu cyfoeth o wybodaeth gyfreithiol wedi'i haddysgu gan ddarlithwyr â phrofiad bywyd go iawn.

Dysgu sgiliau dadansoddi, cyfathrebu ac ymchwil ardderchog a rhagolygon gyrfa disglair.

Rhan o gymuned fywiog y gyfraith ac yn cymryd rhan mewn ystod o brosiectau a chymdeithasau.

Gyrfaoedd yn y Gyfraith

Gyrfaoedd yn y Gyfraith

Sgiliau'r Gyfraith

Sgiliau'r Gyfraith

Gradd Anrhydedd Sengl y Gyfraith

LLB Anrhydedd Sengl Y Gyfraith – 3 blynedd (4 blynedd
gydag Astudio Dramor)

Canolbwyntiwch eich asiantaethau ar y gyfraith yn unig a dewiswch o un o'r ystodau ehangaf o fodiwlau dewisol yn y Deyrnas Unedig.

LLB y Gyfraith (Troseddu a Chyfiawnder Troseddol) – 3 blynedd (4 blynedd
gydag Astudio Dramor)

Enillwch ddealltwriaeth drylwyr o'r system cyfiawnder troseddol ac effaith troseddu ar gymdeithas a'r strategaethau cyfreithiol i atal neu erlyn yn ei erbyn.

LLB Cyfraith Busnes – 3 blynedd (4 blynedd
gydag Astudio Dramor)

Canolbwyntiwch ar bob agwedd ar gyfraith busnes a masnachol, ac arbenigwch mewn meysydd megis cyfraith cwmnïau, cyfraith cystadlu a chyfraith fasnachol ryngwladol.

MLaw Hawliau Dynol – 4 blynedd (5 blynedd
gydag Astudio Dramor)

Astudiwch radd gymhwysol yn y gyfraith, gyda chymhwyster gradd Meistr mewn hawliau dynol wedi'i gynnwys.

Gradd Statws Uwch LLB – 2 blynedd 

Gradd cyfraith gymwys sy'n cael ei addysgu dros ddwy flynedd i raddedigion heb radd gyfraith o'r tu allan i'r DU

 

 

 

Gradd Cydanrhydedd y Gyfraith

LLB Y Gyfraith ac Astudiaethau Americanaidd – 3 blynedd (4 blynedd
gydag Astudio Dramor
)

LLB Y Gyfraith a Throseddeg – 3 blynedd (4 blynedd
gydag Astudio Dramor)

LLB Y Gyfraith a Ffrangeg – 4 blynedd

LLB Y Gyfraith ac Almaeneg – 4 blynedd

LLB Y Gyfraith a Hanes – 3 blynedd

LLB Y Gyfraith ac Eidaleg – 4 blynedd

LLB Y Gyfraith a'r Cyfryngau – 3 blynedd

LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – 3 blynedd

LLB Y Gyfraith a Sbaeneg – 4 blynedd

LLB Y Gyfraith a Chymraeg – 3 blynedd