Rhaglenni Ôl-raddedig y Gyfraith

LLM Hawliau Dynol

Mae ein rhaglen Hawliau Dynol newydd yn canolbwyntio'n benodol ar heriau hawliau dynol byd-eang cyfoes a'r ffordd orau o ymateb iddynt drwy'r gyfraith, polisi ac arfer.

LLM Eiddo Deallusol ac Ymarfer Masnachol

Mae'r rhaglen hon yn archwilio asedau anniriaethol neu 'gudd' a sut y gall cwmnïau eu rheoli'n effeithiol mewn modd masnachol.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Gan ganolbwyntio ar heriau cyfreithiol ac ymarferol trafodion masnachol rhyngwladol amrywiol, mae'r cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth fanwl ac arbenigol o Gyfraith Fasnachol Ryngwladol.

LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs LLM hwn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ac arddangos gwybodaeth, dealltwriaeth, rhinweddau, sgiliau a phriodoleddau eraill mewn Cyfraith Fasnachol a Chyfraith Forol.

LLM Cyfraith Forwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar gyfraith forol, o'r gwahanol gontractau ar gyfer cludo nwyddau i yswiriant morol, masnach ryngwladol a chyfraith y môr.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Mae'r rhaglen LLM gyffrous hon yn canolbwyntio ar faterion masnach ryngwladol penodol, gyda phwyslais ar faterion cyfreithiol a masnachol sy'n gysylltiedig â chontractau gwerthiannau rhyngwladol.

LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

Cyfunwch y Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) â phrosiect drafftio annibynnol i wella'ch sgiliau cyfreithiol a'ch rhagolygon gyrfa.

LLM Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy

Mae'r rhaglen LLM hon yn cynnig dewis gwych ac amrywiol o bynciau sy'n berthnasol i faes sy'n tyfu, sef Cyfraith Olew a Nwy, gan gynnwys nodweddion cyfreithiol cymhleth y diwydiant petroliwm.

Rhaglenni Ôl-raddedig y Gyfraith

PhD/MPhil Y Gyfraith

Mae gradd ymchwil yn y Gyfraith yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich angerdd a’ch diddordebau eich hun, gan arwain at gymhwyster a all agor y drws i yrfa academaidd neu hybu rhagolygon cyflogaeth y tu allan i'r byd academaidd.

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here WELSH

Sut i ddod o hyd i ni