Ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth i gymdeithas

Mae ymchwil yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn cysylltu damcaniaeth academaidd â chymwysiadau ymarferol yn y byd go iawn - maent yn rhoi'r sgiliau a'r profiad i fyfyrwyr a staff ddeall y dirwedd gyfreithiol newidiol ac i oresgyn heriau cyfoes.

Ein Ymchwil

Mae ein hymchwil yn rhyngddisgyblaethol a chaiff ei ddatblygu'n rheolaidd drwy gydweithio'n agos â sefydliadau sector preifat a sector cyhoeddus, gan bontio ystod eang o ddiddordebau, gan gynnwys cyfraith amgylcheddol, cyfiawnder ieuenctid, hawliau dynol, cyfraith fasnach ryngwladol, eiddo deallusol, ffederaliaeth gymharol a niwrofoeseg.