Beth yw'r gystadleuaeth 'Ymchwil fel Celf'?

Mae Ymchwil fel Celf yn gystadleuaeth unigryw sydd yn darparu llwyfan i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe i gyfleu pwysigrwydd, emosiwn, harddwch a dynoliaeth eu hymchwil.

I’r ymchwilwyr sydd wedi arfer disgrifio eu gwaith mewn papurau academaidd, gall crynhoi eu gwaith mewn un llun a disgrifiad 150 gair brofi’n anodd. Gall ymchwilwyr o bob adran gystadlu yn y gystadleuaeth - o israddedig i Athro, yn astudio, gweithio neu gefnodi ymchwil mewn unrhyw fael neu ddisgyblaeth. Mae'n gyfle i ymchwilwyr i arddangos eu gwaith i'r byd trwy ddarparu disgrifiad a delwedd gryno a swynol. Gall yr amlygiad i'r enillwyr fod yn enfawr - gallant gyrraedd dros 50 miliwn o bobl ar draws y byd o galyniad i'r sylw gaiff y prosiect yn y cyfryngau a'r wasg. Rhowch sylw haeddiannol i’ch ymchwil.

“Er mai fi ddyfeisiodd Ymchwil fel Celf, mae’r ymchwilwyr sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect a rhoi cipolwg ar eu prosesau yn well o lawer am gyfleu Ymchwil fel Celf, ac maent yn cael effaith fawr ar sut y caiff ei ddatblygu.”

Dr Richard Johnston, Dyfeisiwr Ymchwil fel Celf.

Beth yw Ymchwil fel Celf?

Y panel beirniadu

  • Yr Athro Gail Cardew- Athro Gwyddoniaeth, Dwylliant a Chymdeithas yn y Sefydliad Brenhinol 
  • Flora Graham - Golygydd Digidol NewScience.com
  • Barbara Kiser - Golygydd Llyfrau a Chelf, Natur
  • Dan Cressey - Newyddiadurwr, Natur.