Beth yw'r gystadleuaeth 'Ymchwil fel Celf'?

"Dal amrywiaeth a phrydferthwch ymchwil"

Mae Ymchwil fel Celf yn gystadleuaeth unigryw sydd yn darparu llwyfan i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe i gyfleu pwysigrwydd, emosiwn, harddwch a dynoliaeth eu hymchwil. Mae'n gyfle i ymchwilwyr i arddangos eu gwaith i'r byd trwy ddarparu disgrifiad a delwedd gryno a swynol. Gall yr amlygiad i'r enillwyr fod yn enfawr - gallant gyrraedd dros 50 miliwn o bobl ar draws y byd o galyniad i'r sylw gaiff y prosiect yn y cyfryngau a'r wasg. 

Gall ymchwilwyr o bob adran gystadlu yn y gystadleuaeth - o israddedig i Athro, yn astudio, gweithio neu gefnodi ymchwil mewn unrhyw fael neu ddisgyblaeth. Mae hyn yn cynnwys y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Gwyddorau Cymdeithasol, Peirianneg ar Gwyddorau - popeth!

Beth yw Ymchwil fel Celf?