Dr Alwena Morgan
Lecturer
Medicine
Telephone: (01792) 602051
Room: Academic Office - 225
Second Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Dr Alwena Morgan is a lecturer on the Genetics Degree programme.

Publications

 1. & Ghrelin mediated neuroprotection - A possible therapy for Parkinson's disease?. Neuropharmacology
 2. & A novel role for 12/15-lipoxygenase in regulating autophagy.. Radox Biology 4, 40-47.
 3. & Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells. Nature Protocols 5(12), 1919-1931.
 4. & Phosphatidylethanolamine-esterified Eicosanoids in the Mouse: TISSUE LOCALIZATION AND INFLAMMATION-DEPENDENT FORMATION IN Th-2 DISEASE. Journal of Biological Chemistry 284(32), 21185-21191.
 5. & Novel Keto-phospholipids Are Generated by Monocytes and Macrophages, Detected in Cystic Fibrosis, and Activate Peroxisome Proliferator-activated Receptor-γ. Journal of Biological Chemistry 287(50), 41651-41666.

Teaching

 • PM-133C Geneteg Esblygiadol a Molecwlaidd

  Mae'r modiwl yn dechrau drwy ystyried agweddau ar eneteg a phynciau perthynol e.e. mitosis a meiosis, mwtadiad, genomau, ailgyfuno, trawsgrifiad, trosiad, strwythur protein a phriodweddau protein. Mae ail ran y modiwl yn cynnwys bioleg esblygiadol, detholiad naturiol ac amrywiad, esblygiad molecwlaidd, rhywogaethau a'u cread, dosbarthiad a ffylogenedd.

 • PM-238C Ystadegau Biolegol

  Mae¿r modiwl hwn yn cwmpasu nifer o egwyddorion dadansoddi data biolegol drwy ddefnyddio meddalwedd ystadegol.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-334C Adolygiad Llenyddiaeth Biocemeg a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth fanwl o un maes ymchwil cyfamserol â phwysigrwydd allweddol i'w cynllun gradd penodol.

Supervision

 • Characterising ghrelin peptide expression in the adult brain: towards a MALDI-imaging method for Parkinson’s disease biomarkers (current)

  Student name:
  MRes
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Ghrelin AMPK mediated mitochondrial dynamics (current)

  Student name:
  MSc
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Investigating novel small molecule enzyme inhibitors for treating cognitive decline and dementia (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Preventing nerve cell loss in Alzheimer's disease: a role for the orexigenic hormone ghrelin? (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of ghrelin in epigenetic regulation of adult hippocampal neurogenesis. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of neuronal autophagy in ghrelin mediated neuroprotection and neurogenesis: Implications for dementia and associated disease (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Cellular and molecular mechanisms of ghrelin-mediated neurogenesis (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • 'The Effects of Ghrelin and Mild Nutrient Restriction on Neuronal Autophagy' (awarded 2017)

  Student name:
  MRes
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies