Cyn-fyfyrwyr

Ymgyrch Teleffon y Gwanwyn 2017

Ym mis Ebrill, bydd ein tîm o alwyr myfyrwyr gwych yn cysylltu â chyn-fyfyrwyr ledled y DU. Byddant yn siarad am eich atgofion o Abertawe, eich llwybr gyrfa ers i chi adael a rhai o’r datblygiadau cyffrous sy’n digwydd yn y Brifysgol.

Byddant hefyd yn gofyn a fyddai gennych chi ddiddordeb mewn rhoi rhodd i Gronfa Abertawe, sy’n cyfeirio rhoddion at ystod o brosiectau a fydd yn elwa’r corff myfyrwyr.

Dysgwch ragor am yr ymgyrch.

Telethon Infographic- WELSH