Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Bwrsariaethau Rhaglenni Meistr Llywodraeth Cymru 2018/19

Gwybodaeth Allweddol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer myfyrwyr rhaglenni Meistr sy’n byw yng Nghymru/yr Undeb Ewropeaidd a fydd yn dechrau eu cyrsiau ym mis Medi 2018.

Cynigir 621 o fwrsariaethau sy’n werth £3,400 yr un i fyfyrwyr cymwys sy’n derbyn cynnig lle i astudio ar gwrs Meistr ym Mhrifysgol Abertawe.

Cynigir y bwrsariaethau ar sail ‘y cyntaf i’r felin’. 

Edrychwch ar Gwestiynau Cyffredin – Bwrsariaethau Meistr Llywodraeth Cymru

Cymhwysedd

Yr un meini prawf cymhwyso sydd ar gyfer y bwrsariaethau hyn ag sydd ar gyfer Benthyciad Ôl-raddedigion Cymru:

  • Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru/yr Undeb Ewropeaidd.
  • O dan 60 oed. 
  • Ar gael i’r rheiny nad ydynt eisoes yn meddu ar gymhwyster lefel Meistr (mae deiliaid Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig yn gymwys i dderbyn y benthyciad).
  • Nid ydynt yn destun prawf modd (nid ydynt yn amodol ar incwm eich teulu).
  • Mae cyrsiau Meistr a addysgir a chyrsiau Meistr drwy Ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, Mhres, MPhil, MA drwy Ymchwil, a MSc drwy Ymchwil.

Mae’r rheiny sy’n derbyn bwrsariaeth hefyd yn gymwys i wneud cais am fenthyciad Ôl-raddedigion Cymru.

Gallai derbynwyr y fwrsariaeth wneud cais am ddyfarniadau ôl-raddedig eraill nad ariennir gan y llywodraeth (cyhyd â’ch bod yn diwallu’r holl feini prawf cymhwysedd), gan gynnwys ysgoloriaethau Prifysgol Abertawe.

Am fwy o wybodaeth gweler  Telerau ac Amodau Bwrsariaethau Llywodraeth Cymru 2018 .

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ddogfen  Tystiolaeth o Breswylio - Bwrsariaethau Meistr Llywodraeth Cymru

Ariannu

Mae pob bwrsariaeth gwerth £3,400 ac nid oes angen ei had-dalu.

Telir y fwrsariaeth mewn rhandaliadau arian parod a gellir ei defnyddio ar gyfer naill ai ffioedd dysgu neu gostau byw.

Telir y rhandaliad cyntaf ym mis Tachwedd 2018 ar ôl derbyn cadarnhad o ran cymhwysedd a chofrestru.  

Sut i wneud cais

Dyfernir y bwrsariaethau i’r 621 o fyfyrwyr cymwys sy’n derbyn eu cynnig lle i astudio ar gwrs Meistr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch yn derbyn gwybodaeth bellach am y bwrsariaethau yn awtomatig ar ôl cyflwyno cais am gwrs cymwys.

Dyfernir y bwrsariaethau ar sail y cyntaf i’r felin, felly fe’ch argymhellir i wneud cais am eich dewis gwrs cyn gynted â phosib.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â study@abertawe.ac.uk