Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Cyllid ar gyfer eich dyfodol

Yn 2014, buddsoddodd Prifysgol Abertawe dros £5 miliwn yn ei  hysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig.

Bydd amrywiaeth eang o ysgoloriaethau ar gael drwy gydol y flwyddyn ar gyfer cyrsiau ymchwil a chyrsiau a addysgir sy’n dechrau yn 2015.

Cymerwch olwg ar ein tudalennau cyllid i ddod o hyd i gyfleoedd ariannu perthnasol i chi.