Astudiwch Droseddeg gyda ni a byddwch yn:

Dysgu am droseddu, y system cyfiawnder troseddol a themâu arloesol mewn dadleuon troseddegol gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes.

Dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau i'ch paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y system cyfiawnder troseddol a sefydliadau perthynol.

Rhan o gymuned ymchwil ddeinamig a gweithgar.

Cyflwyniadau Diwrnod Agored

Gyrfaoedd mewn Troseddeg

Gyrfaoedd mewn Troseddeg

Sgiliau Troseddeg

Sgiliau Troseddeg

Graddau Troseddeg

BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol – 3 blynedd

Dysgwch am droseddoldeb, erledigaeth a'r system cyfiawnder troseddol ac enillwch ddealltwriaeth ymarferol o droseddeg.

BSc Troseddeg & Seicoleg – 3 blynedd

Dysgwch am droseddoldeb, erledigaeth a'r system cyfiawnder troseddol ac enillwch ddealltwriaeth ymarferol o droseddeg.

BSc Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol – 3 blynedd

Dewch i ddeall troseddu, ei achosion a'r ymatebion mewn cyd-destun ehangach byd-eang a chymdeithasol.

LLB y Gyfraith (Troseddu a Chyfiawnder Troseddol) – 3 blynedd (4 blynedd gydag astudio dramor)

Enillwch ddealltwriaeth drylwyr o'r system cyfiawnder troseddol ac effaith troseddu ar gymdeithas a'r strategaethau cyfreithiol i atal neu erlyn yn ei erbyn.